Lidmaatschap

Lidmaatschap

Wil je lid worden van ES OnSight, gebruik dan dit inschrijfformulier of kom langs bij een van onze trainingen.

Kosten

Kosten lidmaatschap vereniging: € 17,50 per jaar

Eenmalig inschrijfgeld: € 10,00.

Kosten training inclusief Entree Arque:
Prijs per 1 januari 2019 voor een trainend jeugdlid van ES OnSight:
Jaarabonnement 7 t/m 9 EUR 20,– per maand
Jaarabonnement 10 t/m 18 EUR 25,– per maand

Hiervoor kun je onbeperkt trainen op de tijden die hier vermeld staan voor zover deze open staan voor je leeftijd.

CUBE (in de Performance Factory)
Af en toe wordt er specifiek op boulderen getraind in de CUBE. De entreekosten hiervan wordt vier keer per jaar vergoed door de vereniging.

 

Opzeggen lidmaatschap

Je kunt je lidmaatschap alleen maar schriftelijk opzeggen. Stuur hiervoor een mailtje naar de ledenadministratie of laat een brief met daarop duidelijk je gegevens vermeld in de postbus in Arque. Bij opzegging tijdens een lopend kalenderjaar vindt geen restitutie plaats. De opzegtermijn is een maand.

 

Betaling

Nadat je je ingeschreven hebt voor ES OnSight, ontvang je van onze penningmeester een betalingsverzoek. Hierin staan alle gegevens die we nodig hebben om je contributie te innen. Als je na de 15e van een maand lid wordt, dan hoef je voor het lopende maand geen contributie meer te betalen. Per de eerste van de volgende maand wordt dan je lidmaatschap geïnd.