Veiligheidsbeleid

Sporten bij ES OnSight is het leukste wat er is! Of toch niet? Wat te doen bij problemen?

Of je nu breedtesport beoefent, of extra trainingen volgt, of aan alle activiteiten van de vereniging meedoet, sporten doe je omdat je er plezier aan wilt beleven. De vereniging wil dan ook dat alle leden met plezier hun sport kunnen beoefenen, maar het kan zijn dat je je soms doodongelukkig voelt.

Als dat komt doordat de sfeer niet echt leuk is, bijvoorbeeld: er worden steeds nare grapjes gemaakt, of zelfs gescholden; je voelt je buitengesloten of misschien word je aangeraakt op een manier die je niet prettig vindt, of nog erger. Dan willen we dat weten en je daarbij helpen.

Je kunt dit melden bij de Vertrouwenscontactpersoon van de vereniging. Sinds juni 2017 is Sven Laudy de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van ES OnSight.

De VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, trainers etc.

Taken voor de VCP zijn:

  • Luisterend oor bieden
  • Eerste opvang bij een melding
  • Meedenken over vervolgacties
  • Zoeken naar geschikte oplossingen
  • Doorverwijzen naar hulpinstanties
  • Voorlichting geven

Wil je contact met Sven dan kun je een afspraak maken via vcp@esonsight.nl. Je kunt hem ook direct bellen, op telefoonnummer 06-41035617. Hij is voor alle betrokkenen van de vereniging bereikbaar.

Meer informatie over de werkwijze van de VCP vind je hier.

Links naar alle documenten over de sociale veiligheid binnen onze vereniging staan hieronder.

Beleid Seksuele Intimidatie NKBV

Vertrouwenscontactpersoon

Gedragsregels Seksuele Intimidatie

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Seksuele Intimidatie